د بروکسل کنفرانس – اکټوبر ۲۰۱۶

د اکټوبر په څلورمه او پنځمه نیټه، د افغانستان په اړه د بروکسل په کنفرانس کښی به د افغانستان حکومت او اروپایی ټولنه په ګډه د ۷۰ هیوادونو او ۳۰ نړیوالو سازمانونو د استازو کوربه توب په غاړه ولری.